Misjonskirken Stavanger's Podcast

Jesus blir døpt

January 15, 2023 Misjonskirken Stavanger
Jesus blir døpt
Misjonskirken Stavanger's Podcast
More Info
Misjonskirken Stavanger's Podcast
Jesus blir døpt
Jan 15, 2023
Misjonskirken Stavanger

Bjørnar Thorbjørnsen
Søndagens tekst: Matt. 3: 13-17

Show Notes

Bjørnar Thorbjørnsen
Søndagens tekst: Matt. 3: 13-17