Misjonskirken Stavanger's Podcast

Jesus blir døpt

January 15, 2023 Misjonskirken Stavanger
Misjonskirken Stavanger's Podcast
Jesus blir døpt
Show Notes

Bjørnar Thorbjørnsen
Søndagens tekst: Matt. 3: 13-17