Misjonskirken Stavanger's Podcast

Jesu arbeidsvilkår - kvifor så tøff?

October 16, 2022 Misjonskirken Stavanger
Jesu arbeidsvilkår - kvifor så tøff?
Misjonskirken Stavanger's Podcast
More Info
Misjonskirken Stavanger's Podcast
Jesu arbeidsvilkår - kvifor så tøff?
Oct 16, 2022
Misjonskirken Stavanger

Berit Helgøy Kloster
Søndagens tekst
Lukas 9: 57-62

Show Notes

Berit Helgøy Kloster
Søndagens tekst
Lukas 9: 57-62