Misjonskirken Stavanger's Podcast

Jesu arbeidsvilkår - kvifor så tøff?

October 16, 2022 Misjonskirken Stavanger
Misjonskirken Stavanger's Podcast
Jesu arbeidsvilkår - kvifor så tøff?
Show Notes

Berit Helgøy Kloster
Søndagens tekst
Lukas 9: 57-62