Misjonskirken Stavanger's Podcast

Likegyldighetens farlige konsekvenser

September 25, 2022 Misjonskirken Stavanger
Misjonskirken Stavanger's Podcast
Likegyldighetens farlige konsekvenser
Show Notes

Sten Sørensen
Søndagens tekst
Matt. 11:16-19